praalgraf van Willem van Liere door Rombout Verhulst 1663 (2)