Het uit zee trekken van een bomschuit op het strand van Scheveningen.