Lesbrief 2d

Terug naar venster

Lesbrief 2d:  Willibrord, een pelgrim van over zee.
0ver hoe het christendom naar de Rijnmond werd gebracht.

Stap 1: Plaatsing tijd.
1a. Willibrord werd in 658 geboren
Over welke eeuw spreken we dan?
b. Over elke periode van de Middeleeuwen hebben we het dan?

Stap 2:  Omgeving.
2a. Waar in Katwijk  staat er een standbeeld (zie plaatje) van Willibrord.
b. Verklaar de naam waar je het standbeeld van Willibrord hebt gevonden.

Stap  3: Zending en politiek
3a. Streep de foute antwoorden door.
Willibrord  komt uit Ierland, Engeland of Groot Brittannië
Willibrord zette voet aan wal in Dorestad, Utrecht, Rijnmond.
Willibrord werd op jonge leeftijd monnik, pelgrim, bisschop.
b. Door welke gebeurtenis kon Willibrord pas aan de slag gaan?
c. Waarom zocht Willibrord de steun van de politieke heersers?

Stap 4: Legende
4a. Omschrijf het woord legende.
b. Schrijf kort in je eigen woorden op over de oude legende van Katwijk.
c. Noem nog twee andere legendes uit de Nederlandse geschiedenis en zoek daarbij 2
passende plaatjes.

Stap 5: Stichting kerken
5a. Zet de volgende jaartallen achter de juiste gebeurtenis:
770, 695, 225,
1. In Rijnsburg werd een kapel gesticht op de plaats waar later de abdij werd gebouwd:
2. In Valkenburg werd begonnen met de aanleg van een begraafplaats:
3. De heilige Laurentius is in Spanje geboren:
b. Kies uit: zwaarden, Cleijn Duin, Jeruzalem, 15e  eeuw
In de ________________ is in het zeedorp een kerk gesticht
In ____________ is een vroeg- middeleeuwse begraafplaats gevonden.
De jongste graven waren oost-west gericht, met de blik richting____________
Sommige graven waren van belangrijk,  omdat er __________ in begraven waren.

Excursietips:
Breng met een groepje van 4 personen een bezoekje, interview, waar het standbeeld van
Willibrord staat en maak daar een filmpje over.